Το service είναι το τμήμα της εταιρείας το οποίο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση Μηχ/κου Εξοπλισμού & Λειτουργικών Συστημάτων σε πελάτες της MOMENTOUS ΕΠΕ καθώς και την ορθή λειτουργία αυτών.

Ως τμήμα αποτελείται από τους εξωτερικούς τεχνικούς οι οποίοι επισκέπτονται τους πελάτες στον χώρου τους καθώς και από έναν εσωτερικό τεχνικό που βρίσκεται πάντα στο χώρο της εταιρείας.

Οι εξωτερικοί τεχνικοί πηγαίνουν στους πελάτες για αναβαθμήσεις Η/Υ,προσθήκες hardware ,επισκευές , εγκαταστάσεις hardware και δικτύων, συντήρηση, κ.λ.π.

Κάθε συσκευή η οποία επισκευάζεται στο χώρο του service περνά από έναν ποιοτικό έλεγχο και μετά παραδίδεται στον πελάτη. Οι συσκευές οι οποίες έρχονται απο προμηθευτές λόγω εγγύησης υποβάλλονται πάλι στους ίδιους ποιοτικόύς ελέγχους.

Ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται στο χώρο του πελάτη, καθώς και στους καινούριους Η/Υ που προετοιμάζονται για παράδοση στον πελάτη.

Η αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία το δικτύου είναι βασική προϋπόθεση της σύγχρονης επιχείρησης

Η σωστή λειτουργία του επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας σας. Η MOMENTOUS ΕΠΕ μπορεί να σας εξασφαλίσει και να σας εγγυηθεί την αποτεσματική χρήση του.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υποστήριξη του δικτύου σας, την επέκτασή του, την προσθήκη νέων υπηρεσιών, καθώς και την ασφάλεια τους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Καλωδίωση – Εγκατάσταση Δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης
  • Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνίας Υποκαταστημάτων
  • Σχεδιασμός – Υλοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων & Ροής Πληροφοριών
  • Υλοποίηση Δικαιώματος πρόσβασης
  • Εγκατάσταση του Server την παραμετροποίηση του, την σύνδεση των τερματικών.
  • Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού και μηχανικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του δικτύου.
  • Την επέκταση του δικτύου της με την προσθήκη νέων τερματικών και νέων υπηρεσιών 

Ο τομέας της υποστήριξης είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών σας. Η MOMENTOUS ΕΠΕ μέσω των εξειδικευμένων και έμπειρων τεχνικών της, έχει την δυνατότητα να σας υποστηρίξει με αξιοπιστία και ταχύτητα στις εφαρμογές σας.

Επί τόπου παροχή υπηρεσιών:
Η επί τόπου παροχή υπηρεσιών σημαίνει την φυσική παρουσία του τεχνικού της MOMENTOUS στις εγκαταστάσεις του πελάτη, ή στα γραφεία μας.

Η χρέωση είναι ανά ώρα υπηρεσίας και από τη στιγμή της παρουσίας του τεχνικού στα γραφεία του πελάτη η ελάχιστη χρέωση είναι 1 (μία) ώρα.

Τηλεφωνική Υποστήριξη:
Οι υπηρεσίες της τηλεφωνικής υποστήριξης καλύπτονται από τους τεχνικούς της MOMENTOUS μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του πελάτη με τα γραφεία μας, μέσω κινητού τηλεφώνου, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

Προσφέρουμε τηλεφωνική υποστήριξη στους πελάτες μας, για τις ολοκληρωμένες λύσεις και το λογισμικό, από τις 09:00 έως τις 17:00 , για τις εργάσιμες ημέρες .